Stagii de practică la Institutul European din România

Institutul European din România oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la universităţile din ţară şi din străinătate posibilitatea de a efectua stagii de practică neretribuite în cadrul serviciilor instituţiei.
Durata stagiului de practică în cadrul Serviciului Comunicare şi Marketing va fi de două sau trei luni (4-6 ore/zi), dar va putea fi prelungită cu acordul părţilor. Orele de stagiu vor fi stabilite în funcție de programul cursurilor universitare. Stagiile sunt programate să înceapă în jurul datei de 6 octombrie 2014.
Fiecare stagiar va beneficia de un mentor pe toată durata stagiului. La sfârşitul stagiului, stagiarul va primi o Adeverinţă de stagiu de practică în care se vor descrie pe scurt activităţile efectuate şi noile competenţe dobândite.
Mai multe informatii aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>