Desfășurare serie de cursuri la Bruxelles în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/140578, EUROANTREPRENORIAT – Calificări universitare pentru europenizarea societății românești, octombrie 2014

În perioada 20-24 octombrie s-a desfășurat la Bruxelles prima serie de cursuri din cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/140578, EUROANTREPRENORIAT – Calificări universitare pentru europenizarea societății românești. Scopul acestor cursuri a fost dezvoltarea și furnizarea programelor de formare și perfecționare (inclusiv vizite tematice la instituțiile abilitate) în comunicare, leadership și antreprenoriat european.

Participanții la curs, cadre didactice ale Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, se încadrează într-una dintre următoarele categorii de grup țintă: Membri ai comisiilor sau structurilor de conducere din universitate sau facultăți, personal implicat în dezvoltarea și managementul calificărilor la nivel de uiversitate/facultate sau personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare.

Evenimentul s-a desfășurat la Bruxelles, la Vrije Universiteit Brussel, în cadrul Institutului pentru Studii Europene, parteneri ai Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative în implementarea proiectului POSDRU/156/1.2/G/140578, EUROANTREPRENORIAT – Calificări universitare pentru europenizarea societății românești.

oct2

oct3

oct4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>