Curriculum

Masteratul are o importantă componentă interdisciplinară, subsumată unora dintre obiectivele sale majore: familiarizarea studenților cu noțiuni-cheie din domeniul comunicării și guvernanței europene și formarea de competențe de cercetare și profesionale în domeniul afacerilor europene. Se vor studia următoarele discipline (prezentate aici în ordinea în care vor fi abordate de-a lungul celor patru semestre):
 • Mecanisme de comunicare în adoptarea programelor și proiectelor UE [Communication for EU-funded programs and projects] titular de curs: prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu (rector SNSPA)
 • Globalizare și integrare europeană [Globalization and European integration] titular de curs: prof. univ. dr. Paul Dobrescu (fondator al Facultății de Comunicare și Relații Publice – SNSPA)
 • Introducere în guvernarea economică a UE [Introduction to EU Economic Governance] titular de curs: prof. univ. dr. Gabriela Drăgan (director al Institutului European din România)
 • Media europeană și sfera publică [European Media and the Public Sphere] titular de curs: dr. Dan Luca, Bruxelles (director al Rețelei Europene Euractiv)
 • Planificarea și implementarea campaniilor de comunicare europeană [Design and implementation of EU communication campaigns] titular de curs: conf. univ. dr. Loredana Radu, MBA (director al Center for EU Communication Studies)
 • Politici, programe și mecanisme de negociere europene [European Policies, Programmes, and Negotiation Mechanisms] titular de curs: conf. dr. Diego Varela (profesor Universidad de Coruna – Spania)
 • Metode și tehnici de cercetare [Research Methods and Techniques] titular de curs: conf. univ. dr. Loredana Ivan
 • Identitate și cetățenie europene [European Identity and Citizenship] titular de curs: lector univ. dr. Elena Negrea-Busuioc (editor Romanian Journal of Communication and Public Relations)
 • Opinia publică în UE [Public Opinion in the EU] titular de curs: lector univ. dr. Mădălina Boțan (director adjunct al Centrului de Cercetare în Comunicare – FCRP)
 • Lobby și PR la nivelul UE [European Lobbying and PR Practice] titular de curs: prof. univ. dr. Remus Pricopie (Ministrul Educației)
 • Studii de caz în comunicarea europeană [EU communication case studies] titular de curs: conf. univ. dr. Nicoleta Corbu (decan al Facutății de Comunicare și Relații Publice și director al Centrului de Cercetare în Comunicare – FCRP)
 • Practică/Field assignment
Please download curriculum here!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>