About

Misiune:

Center for EU Communication Studies (CECS) din cadrul SNSPA este umbrela instituțională a primului cluster academic din România dedicat comunicării publice în context european. Inițiat de profesori ai Facultății de Comunicare și Relații Publice (SNSPA) în cadrul proiectului “Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societăţii româneşti”, CECS se bucură de implicarea a numeroși cercetători români și străini cu interese științifice legate de politica de comunicare a Uniunii Europene, EU affairs, guvernanță, procese de europenizare etc.

Comunicarea europeană este o temă prea puțin cercetată și dezbătută, în ciuda mizei strategice pe care o are în soluționarea a ceea ce specialiştii numesc criza de legitimitate și de leadership a UE. CECS se dorește a fi o platformă internațională destinată explorării ştiinţifice şi instrumentalizării acesteia.

 

Obiectivele CECS sunt de a:

 • contribui la europenizarea societății românești;
 • constitui o reţea europeană de cercetare şi practică în comunicare şi guvernanţă europeană;
 • iniția proiecte de cercetare pe tema sferei publice europene și a problematicii asociate (politica de comunicare a Uniunii Europene, guvernanța în context european, EU affairs);
 • profesionaliza domeniul comunicării europene (EU communication) atât în România, cât și la nivel european;
 • dezvolta parteneriate naționale și internaționale cu actori strategici din sfera EU communication & affairs;
 • crea oportunităţi de internship şi dezvoltare profesională pentru studenţii care doresc să se specializeze în comunicare europeană;
 • constitui un spațiu organizat pentru reflecție și dezbatere pe tema sferei publice europene, prin organizarea de evenimente și publicarea de lucrări specializate.

 

Despre Universitate:

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) este o instituție de educație superioară care a fost fondată în 1991 ca școală de guvernanță. Ca actor strategic în mediul academic românesc, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) contribuie în mod activ la creșterea gradului de europenizare a societății românești, prin activități de cercetare, diseminare a cunoștințelor și formare a competențelor studenților în comunicare, guvernanță și antreprenoriat în UE.


 

Mission:

Center for EU Communication Studies (CECS) within NSPSPA is the institutional umbrella of the first Romanian academic cluster dedicated to EU Communication. Initiated by professors at the Faculty of Communication and Public Relations (NSPSPA) as a key result of the project „Euroentreprenership – academic qualifications for the europeanization of Romanian society” – CECS benefits from the involvement of both Romanian and foreign researchers who have scholarly interests in EU Communication, EU Affairs, governance, europeanization processes, etc.

Debates and research on EU communication have only recently emerged, despite this topic’s strategic role in coping with what specialists call the EU’s crisis of legitimacy or EU’s crisis of leadership. In this context, CECS has been designed as an international platform meant to scientifically explore and operationalize EU communication.

 

We aims at:

 • contributing to the Europeanization of the Romanian society;
 • establishing an European network of researchers and practitioners in the field of EU communication and governance;
 • initiating research projects on the European public sphere and related topics (EU Communication policy, European governance, EU affairs);
 • professionalizing the field of EU communication in Romania and in the EU;
 • developing national and international partnerships with strategic actors that are active in the area of EU affairs;
 • proposing internship and professional development opportunities for the students who want to specialize and work in EU communication;
 • forming a space for debate and reflection on the European Public Sphere through dedicated events and specialised publications.

 

About the University:

National University of Political Studies and Public Administration (NUPSPA) is an institution of higher education that was founded in 1991 as a guvernance school. As a key actor in the Romanian academia, the National School of Political Studies and Public Administration (NSPSPA) contributes to the europeanization of the Romanian society, through research, knowledge transfer, and academic programs focusing on EU communication, governance, and EU affairs.