Jean Monnet Module

Modulul Jean Monnet, ”Communicating Europe”*, este iniţiat şi implementat de profesori şi asistenţi universitari care predau la Masteratul de Managementul Proiectelor, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, România.
Acest modul atinge o dimensiune neexploatată a studiilor integrării europene în România: politica de comunicare a Uniunii Europene, adaugând în acelaşi timp, valoare academică Masteratului de Managementul Proiectelor prin integrarea sa în programa de învăţământ.
Modulul este destinat atât studenţilor cât şi doctoranzilor care ca viitori cetăţeni implicaţi activ în problematici legate de Uniunea Europeană – ar trebui să înveţe şi să cunoască regulile unui plan de comunicare potrivit.
România în calitate de nou membru al Uniunii Europene, are ca prioritate principală implementarea eficientă a politicilor europene prin intermediul programelor finanţate de Uniune. Atingerea acestui scop depinde de buna funcţionare a unui mecanism ce presupune o relaţie biunivocaîntre o strategie de comunicare consistentă a UE adresată statelor membre şi strategii de comunicare ale statelor membre adresate Uniunii.
____________________________
* Modulul “Communicating Europe”: Politici şi Strategii pentru a creşte Vizibilitatea UE între Statele Membre” este un proiect finanţat de Comisia Europeana, prin programul Jean Monnet, un subprogram al programului Lifelong Learning 2007-2013.

The Jean Monnet Module, “Communicating Europe”* has been initiated and implemented by professors and assistants who teach at the MSc programme in Project Management, College of Communication and Public Relations, the National School of Political and Administrative Studies in Bucharest, Romania.
This module is a unique initiative in Romania as it addresses an unexploited dimension of European integration studies: EU communication. Taking into account that it contributes to the inclusion of courses on EU’s communication policy in the curriculum of a formal education programme, the European Module “Communicating Europe” adds academic value to the MSc in Project Management.
The module targets MSc students and also PhD students, who, as future EU citizens actively involved in EU related topics, should study and gain the necessary abilities for effectively communicating in the European context.
Romania’s main priority, as a new member state of the EU, is to efficiently implement European policies through EU funded programs. In order to attain this goal there has to be a mechanism based on a coherent communication strategy that is employed both by the EU and the member states.
____________________________
* Modulul “Communicating Europe”: Politici şi Strategii pentru a creşte Vizibilitatea UE între Statele Membre” este un proiect finanţat de Comisia Europeana, prin programul Jean Monnet, un subprogram al programului Lifelong Learning 2007-2013.