ECREA TWG

La începutul anului 2014, ECREA (European Communication and Research Association) a aprobat primul grup de lucru temporar (Temporary Working Group – TWG) pe tema comunicării în context european. TWG Communication and the European Public Sphere are ca obiectiv identificarea şi promovarea unor noi direcţii de cercetare cu privire la sfera publică europeană şi viitorul Uniunii Europene. Preşedintele grupului de lucru este prof. dr. Alina Bârgăoanu, iar vicepreşedinţia este asigurată de prof. dr. Jozef Niznik (Academia Poloneza de Stiinte) şi prof. dr. Holger Sievert (Macromedia University – Germania). Lansarea oficială a TWG va avea loc în cadrul 5th European Communication Conference (12-15 noiembrie 2014, Lisabona).

Acest TWG va contribui la clarificarea relației dintre sfera publică europeană și viitorul Uniunii Europene, prin dezvoltarea unor colaborări academice internaționale în domeniu, prin organizarea de evenimente specializate și prin stimularea dezbaterii științifice cu privire la problematica sferei publice europene. Toate aceste acțiuni și inițiative au menirea de a construi modele teoretice și de a clarifica aspecte practice/empirice cu privire la comunicarea în context european și, mai specific, cu privire la modalitatea în care diferite realități sociale (discursul elitelor, vizibilitatea și încadrarea mediatică, percepția publică) influențează dezvoltarea unei arene europene a comunicării.

Pentru mai multe informații, click aici.


In January 2014, ECREA (European Communication and Research Association) approved the first Temporary Working Group – TWG on ”Communication and the European Public Sphere”. TWG Communication and the European Public Sphere aims to identify and promote new research areas in what concerns the European public sphere and the future of European integration. The Chairwoman of the TWG is prof. dr. Alina Bargaoanu, whereas the chairmen are prof. dr. Jozef Niznik (Polish Academy of Science) and prof. dr. Holger Sievert (Macromedia University – Germania). The official launch of this TWG is planned to take place at the 5th European Communication Conference (November 12-15, 2014, Lisbon)

The TWG aims to shed light on the impact of the European public sphere on the future of European integration. The constructive discussions and the collaborative work stimulated by this TWG will open up new directions in research in the field and will explore new theoretical frameworks that explain how current communication practices, including media visibility and framing, public discourse, citizens’ perceptions and participation, influence the development of a European arena of communication.

Find more info on the ECREA TWG here.