Master in Communication and EU affairs/Comunicare şi Afaceri Europene

Studii universitare de masterat cu predare în limba engleză

Master in Communication and EU affairs/Comunicare şi Afaceri Europene

 

 

Perioada de înscriere: 18-23 iulie 2016.

Perioada de susţinere a prezentărilor: 25-27 iulie 2016, conform unei planificări care va fi anunţată pe 24 iulie 2016 la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro.

 

Masteratul de Comunicare şi Afaceri Europene / Communication and European Affairs își propune să formeze specialiști în medierea relației dintre instituțiile Uniunii Europene și cetățenii statelor membre. Absolvenții masteratului vor putea deveni experți în afaceri europene, o calificare academică proaspăt validată în România şi creată graţie unui proiect pus în practică în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice.

Programul de masterat, disponibil numai în limba engleză, explorează rolul jucat de politicile europene, în general, și de politica europeană de comunicare, în special, în dinamica politică, economică și culturală a Uniunii Europene. Principalul obiectiv al masteratului este să creeze o masă critică de specialiști în comunicare și afaceri europene și, în mod implicit, să contribuie la europenizarea sferei publice românești prin crearea a două seturi de competențe relaționate.

Primul set constă într-o bună cunoaștere și înțelegere a modului în care funcționează UE, inclusiv a mecanismelor decizionale, a aspectelor socio-economice și a cadrului inter-instituțional, cu un accent deosebit pe procesele de construire a politicilor europene printr-un dialog constructiv cu deținătorii de interese.

Cel de-al doilea set de competențe vizează comunicarea în cadrul Uniunii Europene, înțeleasă ca politică menită a media relația dintre sfera publică europeană și sfera publică națională. Conceptele și teoriile care vor fundamenta acest set de competențe sunt preluate din sfera sociologiei, a comunicării sociale, a relațiilor publice și a științelor politice.

Absolvenții acestui masterat vor putea urma cariere de succes în domeniul European Affairs, atât în administrația publică (guvern, ministere, agenții guvernamentale, instituții europene etc.), cât și în organizații private (agenții de comunicare, ONG-uri europene, mass-media, companii specializate în public affairs și lobby).

 

PROBA DE CONCURS

Examenul la Master in Communication and EU Affairs constă în susţinerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea va fi redactată în limba engleză, va aborda una din temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele cerinţe:

  1. Structură generală:

MASTERAT <titlu masterat>

<Numele candidatei/ului>

<Titlul prezentării>

 

<Slide 1> Cuprins

<Slide 2> Introducere și motivația alegerii temei

<Slide-uri 3 – 8> Secțiune teoretică (definirea conceptelor, taxonomii, menționarea principalelor teorii și modele utilizate, cu referințe)

<Slide-uri 9 – n> Secțiune aplicativă (prezentarea unor studii de caz, cercetări, exemple personale etc.)

<Slide final> Bibliografie

  1. Dimensiuni: minim 12 – maxim 20 de slide-uri.
  2. Aparatul critic şi bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări se vor folosi minim 5 surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). Se vor respecta regulile de citare academică (referințe în text sau note de subsol).

Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare tipărite, precum şi pe CD, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB sau CD). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea anunţată la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro. Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaţilor pentru Master in Communication and EU Affairs şi pentru tema aleasă, precum şi a angajamentului luat cu privire la alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual. De asemenea, comisia va evalua și abilitatea candidaților de a comunica corect și eficient în limba engleză. Sunt încurajate studiile de caz ce ilustrează experienţa personală în diferite domenii.

 

TEME PENTRU PREZENTARE

(candidaţii pot trata o temă în totalitate sau, în interiorul unei singure teme, 2-3 subteme)

 

  1. Comunicarea în Uniunea Europeană: etape, documente programatice, structuri europene care se ocupă de gestionarea comunicării europene. Exemple, studii de caz, poveşti de succes, lecții învățate.
  2. Sfera publică europeană: modele teoretice ale sferei publice, procese de europenizare, rolul mass-media în europenizarea sferelor publice naționale, rolul instituțiilor europene în sfera publică, piața mediatică europeană.
  3. Atitudini față de Uniunea Europeană: Eurobarometrul și sondarea opiniei cetățenilor din statele membre, euroscepticismul, curentele extremiste, populismul.
  4. Crizele din Uniunea Europeană (exemple: criza economică, criza euro, criza refugiaților, criza din Est/Ucraina): aspecte economice și/sau sociologice, reflectare mediatică, impactul crizelor la nivelul zonei euro şi al statelor membre, criza (deficitul) de legitimitate a(l) UE, decalajele Nord-Sud și Vest-Est.
  5. Procesul de elaborare a politicilor europene: etapizare, participarea și consultarea deținătorilor de interese (stakeholders), rolul instituțiilor europene, rolul statelor membre.
  6. Globalizare şi integrare europeană: modele de dezvoltare în contextul globalizării, economiile în curs de dezvoltare (emergente); viitorul UE; rolul UE pe scena globală.

 

Examenul de admitere la Master in Communication and EU Affairs cu predare în limba engleză se va desfaşura în limba engleză. Aceasta înseamnă că prezentarea PowerPoint, CV-ul  şi susţinerea prezentării în faţa comisiei vor fi în limba engleză.

 

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

BÂRGĂOANU, Alina. Examenul Schengen. În căutarea sferei publice europene, Editura comunicare.ro, 2011.

BRUTER, Michael. Citizens of Europe? The Emergence of a Mass European Identity. Palgrave Mcmillan, 2005.

COHN-BENDIT, Daniel, VERHOFSTADT, Guy. Trezește-te Europa! Manifest pentru o revoluție postnațională în Europa. Editura comunicare.ro, 2013.

DOBRESCU, Paul. Un deceniu cât un secol. Secolul lumii emergente. Editura comunicare.ro, 2013.

HABERMAS, Jürgen. Despre constituția Europei. Un eseu. Editura comunicare.ro, 2012.

HABERMAS, Jürgen. Sfera publică și transformarea ei structurală. Editura comunicare.ro, 2005.

McCORMICK, John. Why Europe Matters? Palgrave Macmillan, 2013.

RADU, Loredana, BÂRGĂOANU, Alina, CORBU, Nicoleta (coord.). The Crisis of the European Union. Identity, Citizenship, and Solidarity Reassessed. Editura comunicare.ro, 2013.

RISSE, Thomas. A Community of Europeans? Transnational Identities and Public Spheres, London: Cornell University Press, 2010.

SHORE, Cris. Building Europe: The Cultural politics of European Integration. London-New York: Routledge, 2000.

TRENZ, Hans-Jőrg, STATHAM, Paul. The Politicization of the European Union: Contesting European Integration and Democracy in Public Spheres. Routledge, 2012.

De VREESE, Claes. Communicating Europe, accesat la http://fpc.org.uk/fsblob/89.pdf.

 

Notă: Bibliografia are caracter orientativ. În pregătirea prezentării PowerPoint, candidaţii sunt încurajaţi să studieze şi alte surse bibliografice (cărţi, articole, site-uri).

 

Evaluarea competenţelor în limba engleză se va realiza în timpul susţinerii prezentării. Candidaţii vor primi calificativul admis/respins.

 

Persoană de contact: lector univ. dr. Denisa OPREA

[email protected]

 

 

One thought on “Master in Communication and EU affairs/Comunicare şi Afaceri Europene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>