Admission

Examenul de admitere constă în redactarea și susținerea unui eseu. Lista temelor ce pot fi abordate în eseu se găsește în Broșura de admitere a facultății sau online aici.

Candidații care doresc să se înscrie la acest program de masterat pot beneficia de asistență specializată pentru pregătirea dosarelor de admitere prin programul de preînscriere.

Preînscrierea nu condiționează înscrierea la examenul de admitere.Vă puteţi preînscrie la acest masterat prin completarea formularului de preînscriere, disponibil pe home page-ul www.comunicare.ro în perioada 15 martie – 1 august 2014.

Mai multe detalii despre preînscriere…

Calendar admitere:

Înscrieri 7-12 Septembrie 2015

Afișarea graficului de susținere a eseurilor 15 Septembrie 2015

Susținerea eseurilor va fi afișată în septembrie 2015

Afișarea rezultatelor va fi afișată în septembrie 2015

Înmatriculare va fi afișată în septembrie 2015


The admission exam will consist of an essay paper that has to be presented in front of a jury. A list of suggested topics for the essay can be found in the Admission brochure or online here.
Candidates will benefit from professional assistance in preparing their admission. Pre-Enrollment is not a pre-requirement to take the admission exam. You can pre-enroll to this Master’s Programme by fill out the pre-enrollment form, available at www.comunicare.ro between March 15th and August  1st, 2014.

Admission timeline:

Registrations 7-12 September 2014

Announcement of registered and scheduled essay presentations 15 September 2014

Essay presentation TBA September 2015

Result announcement TBA September 2015

Matriculation TBA September 2015