Rezumat modul Jean Monnet

Modulul Jean Monnet “Modele de europenizare în Europa Centrală și de Est” se concentrează pe un subiect dezbătut – totuși insuficient explorat – mecanismele europenizării în cele mai noi state membre ale Uniunii Europene. Acest subiect dobândește o deosebită importanță în contextul actual, care plasează UE sub presiuni multiple (de ex., conflictul din Ukraina, “criza refugiaților”, discursurile populiste sau miscările extremiste), ce impactează modul în care cetățenii se referă la Uniune și la beneficiile aduse de procesul de integrare. Acest lucru îndeamnă cadrele universitare din domeniul studiilor europene să propună proiecte, care ar putea stimula sentimentul de apartenență la UE și reînvia încrederea în proiectul european.

Modulul pornește de la premisa tacit asumată că statele membre mai “tinere”, cum este și Romania, sunt supuse unui proces de integrare europeană, care este în mod inerent influențat atât de istoria lor recentă cât și de pozitia geopolitică actuală. Cu toate acestea, cea mai mare parte a activităților de predare, dezbatere și cercetare privind europenizarea mobilizează conceptele și teoriile dezvoltate de către oamenii de știință din vestul și nordul UE, potrivite cerințelor explicative și logicii de integrare a acestor regiuni. Predarea, dezbaterea și cercetarea procesului de europenizare în țările din Europa Centrală și de Est ramâne destul de limitată.

Modulul va fi dedicat studenților înscriși la Masteratul de Comunicare și Afaceri Europene, fiind găzduit de Center for EU Communication Studies (CECS). Modulul se fundamentează pe un studiu amplu, elaborat și condus de către membrii CECS și specialisti din cadrul Insitutului de Studii Europene (Universitatea Liberă din Bruxelles), care explorează calificările și competențele cerute absolvenților de învatământ superior pentru a-și îmbunătăți accesul la piața europeană a muncii și, mai precis, la profesii din sfera afacerilor europene. Modulul Jean Monnet adaugă valoare academică acestui studiu prin mai multe elemente-cheie, propunându-și să:

  • ajute la stimularea și promovarea ideii de integrare europeană într-o manieră contextualizată, adaptată la modelele de europenizare din Europa Centrala și de Est, prin studierea unor domenii de bază (de ex. europenizarea) dar și a unor noțiuni corolare (opinie publică, identitate europeană);
  • creeze noi activitați de predare și dezbatere, cu scopul de a consolida noua calificare academică de “expert în afaceri europene”, care a fost lansată de catre universitatea noastră în vara anului 2016, prin intermediul programului masteral în Comunicare și afaceri europene;
  • promoveze unele competențe transversale considerate esențiale pentru un specialist în afaceri europene, cum ar fi comunicarea, negocierea, lucrul în echipă, managementul conflictelor, abilitățile de leadership etc.;
  • promoveze noi metode de predare (utilizarea noilor media, simulări, dezbateri);
  • sprijine universitatea noastră în formarea specialiștilor care vor contribui în mod activ la pregătirea candidaturii României la Președinția Consiliului UE, programată pentru 2019;
  • angajeze societatea civilă, factorii de decizie, precum și cadre universitare din România și alte țări din Europa Centrală și de Est în dezbateri fructuoase privind beneficiile europenizării și cu privire la modul în care aceste beneficii ar putea fi cel mai bine conservate și valorificate;
  • contribuie la promovarea transdisciplinarității și internaționalizarii, prin crearea de oportunități pentru participarea la activități comune pentru oamenii de știință din Europa Centrală și de Est (conferințe academice și de cercetare).

 

Descarca: Formular Inscriere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>