Parteneriat de succes în proiectul Euroantreprenoriat: SNSPA și Institutul de Studii Europene, Bruxelles

Școala Națională de Studii Politice și Adminsitrative, București, are placerea de a anunța parteneriatul fructuos cu Institutul de Studii Europene din cadrul Vrije Universitiet Brussels (VUB). Parteneriatul se desfășoară sub umbrela proiectul ”Euroantreprenoriat”, care vizează dezvoltarea și consolidarea învățământului superior din România, actualizarea și diversificarea programelor de studii la nivel masteral relevante în contextul europenizării societății românești, validarea calificării academice de ”expert în afaceri europene” și introducerea euroantreprenoriatului ca domeniu de studiu transversal.

Partenerul este o prestigioasă instituţie academică, devenită Centru de Excelență Jean Monnet axat pe rolul Uniunii Europene în relaţiile internaţionale. Institutul oferă atât cursuri şi programe de cercetare în diferite domenii, cât şi servicii pentru instituţiile europene, pentru oamenii de ştiinţă, pentru factorii interesaţi şi pentru publicul larg.

În cadrul Institutului pentru Studii Europene, activitatea academică se concentrează în prezent pe următoarele axe de cercetare:

  • mediul înconjurător şi dezvoltarea durabilă,
  • politica externă şi de securitate a UE;
  • migraţia, acordarea de azil şi diversitatea;
  • guvernanţa economică;
  • dezvoltare programe de studiu.

Institutul partener reprezintă prin excelenţă un centru de predare a studiilor europene, coordonând în acest sens programe avansate de masterat, inclusiv renumitul Program în Cooperare Legală Internaţională (PILC – Masterat în Drept Internaţional şi European) și Masteratul în Integrare Europeană şi Dezvoltare. În plus, oferă o serie de servicii academice menite să disemineze cercetările desfăşurate în cadrul său și să stimuleze dezbaterile academice şi publice pe teme europene actuale.

Institutul pentru Studii Europene organizează în mod regulat diferite evenimente, cum ar fi seria de conferinţe anuală, forumul de politici publice şi alte conferinţe şi workshopuri dedicate membrilor comunităţii academic şi/sau publicului interesat. Printre publicaţiile Partenerului, se număra colecţii de carte, IES Working Papers, IES Briefing Papers şi un newsletter ce apare de patru ori pe an.

„Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societății românești” (POSDRU/156/1.2/G/140578) este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul superior”.