Cursurile de formare în proiectul Euroantreprenoriat, încheiate cu succes!

 

Echipa proiectului „Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societății românești” este mândră să anunțe încheierea cu succes a activității de formare circumscrisă activității 1.2. Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare și perfecționare (inclusiv vizite tematice la instituțiile abilitate) în comunicare, leadership și antreprenoriat european pentru 36 de membri si experti calificare si programe de studiu ai Solicitantului.

În lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2014, 36 de cadre didactice din cadrul SNSPA au beneficiat de cursuri de formare în domeniul afacerilor europene și al funcționării instituțiilor europene. Cursurile au fost implementate cu sprijinul partenerului nostru, Institutul de Studii Europene din cadrul Vrije Universitiet Brussels (VUB). VUB-IES este o prestigioasă instituție academică, devenită Centru de Excelență Jean Monnet axat pe rolul Uniunii Europene în relațiile internaționale. Tematica principală a sesiunilor de formare a fost ”Training on European Policy-making and Teaching Methods in European Studies”.

Formarea a avut loc la Bruxelles și a fost urmată de vizite de studio la sediile Comisiei Europeane, Consiliului Uniunii Europene precum și Parlamentulului European. Acestea din urmă au fost considerate de către participanți punctul forte și elementul de originalitate al sesiunii de formare, aducând un plus de valoare din punctul de vedere al aplicării practice a noțiunilor teoretice.

Ca structură, cursurile au abordat următoarele tematici: Istoricul integrării europene, Designul instituțional al UE, Rolul, componența și funcționarea Comisiei Europene, Structura și funcționarea Parlamentului European, Consiliul UE, Porcesul decizional inter-instituțional, Metode de predare pe tematici europene, Exerciții de tip simulare.

Proiectul ”Euroantreprenoriat” vizează dezvoltarea și consolidarea învățământului superior din România, actualizarea și diversificarea programelor de studii la nivel masteral relevante în contextul europenizării societății românești, validarea calificării academice de ”expert în afaceri europene” și introducerea euroantreprenoriatului ca domeniu de studiu transversal.

„Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societății românești” (POSDRU/156/1.2/G/140578) este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul superior”.