Cursuri de formare în domeniul afacerilor europene și al funcționării instituțiilor europene pentru cadre didactice din cadrul SNSPA

În lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2014, în cadrul proiectului ”Euroantreprenoriat. Calificări universitare pentru europenizarea societății românești”, 36 de cadre didactice din cadrul SNSPA beneficiază de cursuri de formare în domeniul afacerilor europene și al funcționării instituțiilor europene.

Proiectul ”Euroantreprenoriat. Calificări universitare pentru europenizarea societății românești” (POSDRU/156/1.2/G/140578) este un proiect implementat de Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școalii Naționale de Studii Politice și Administrative, București,  în parteneriat cu Institutul de Studii Europene din cadrul Vrije Universitiet Brussels (VUB). VUB-IES este o prestigioasă instituție academică, devenită Centru de Excelență Jean Monnet axat pe rolul Uniunii Europene în relațiile internaționale.

Proiectul ”Euroantreprenoriat” vizează dezvoltarea și consolidarea învățământului superior din România, actualizarea și diversificarea programelor de studii la nivel masteral relevante în contextul europenizării sococietății românești, validarea calificării academice de ”expert în afaceri europene” șiintroducerea euroantreprenoriatului ca domeniu de studiu transversal.

În același timp se dorește înființarea unui centru și alunei rețele interdisciplinare și transnaționale de practică și cercetare pe teme europene, ”Center for EU Communication Studies”.

În perioada 20-24 octombrie un prim grup de beneficiari au luat parte la programul de pregatire ”Training on European Policy-making and Teaching Methods in European Studies” ce s-a desfășurat la Bruxelles, în cadrul Institutul de Studii Europene, Vrije Universitiet Brussels (VUB).

Cu ocazia acestei vizite pe lângă programele de pregătire desfășurate în cadrul VUB-IES beneficiarii au avut ocazia să viziteze Comisia Europeana, Consiliul Uniunii Europene precum și Parlamentul European.

În luna noiembrie și luna decembrie alte două grupuri vor beneficia de același program de pregătire.

„Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societății românești” (POSDRU/156/1.2/G/140578) este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul superior”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>