Antreprenoriatul european

 

Comisia Europeană este inițiatoarea programului „The entreprenoship 2020 Action Plan” care se doresște a fi, așa cum CE descrie: un răspuns la încercările provocate de cea mai mare criză economică din ultimii 50 de ani, un plan de acțiune menit să încurajeze potențialul antreprenorial european, să elimine barierele existente și să revoluționeze cultura antreprenorială în Uniunea Europeană.Prin acest „plan de acțiune” CE dorește să deschidă calea pentru crearea de noi antreprize și să creeze un mediu în care antreprenorii să prospere și să crească.[1]

Programul „Plan de acțiune antreprenoriat 2020” a identificat trei arii de intervenție: Învățământul și formarea antreprenorială pentru sprijinirea creșterii și a creării de întreprinderi care include domeniul strategic; Crearea unui mediu în care întreprinzătorii pot prospera și crește care include domeniile strategice; Relansarea culturii antreprenoriale în Europa și cultivarea unei noi generații de antreprenori, modele de urmat și implicarea unor grupuri specifice care include domeniile strategice.

Viziunea Comisiei privind antreprenoriatul in Uniunea Europeană este mai mult un plan de acțiune, ce întrevede o implicare activă și din partea organismelor de la nivel național: „Rețeaua reprezentanților naționali ai IMM-urilor, împreună cu reprezentantul UE pentru IMM-uri, ar trebui să joace un rol extrem de important în punerea în aplicare a măsurilor propuse. Statele membre sunt invitate să prezinte rapoarte privind progresele înregistrate la nivel național în raport cu punctele cheie ale prezentei comunicări, în contextul programelor naționale de reformă ale acestora în cadrul Semestrului european.”[2]

 

 

[1]http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan/index_en.htm

[2]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0795&from=RO