3

Cronică post-eveniment: Conferinţa Internaţională Communication and Entrepreneurship in the European context

În perioada 8-9 iunie, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative a fost gazda Conferinţei Internaţionale Communication and Entrepreneurship in the European context.

În contextul actual, atât antreprenoriatul, cât şi comunicarea devin doi factori cruciali în dezvoltarea mediului de afeceri şi în stimularea creşterii economice. Sub presiunea globalizării şi integrării, Uniunea Europeană nu are altă opţiune decât să stimuleze spiritual antreprenorial al cetăţenilor săi prin promovarea antreprenoriatului şi prin asigurarea contextului propice de dezvoltare.

Conferinţa a avut ca obiectiv găsirea de răspunsuri privind câteva teme fundamentale:

  • Comunicare şi inovare
  • Educaţie antreprenorială şi comunicare
  • Competitivitate, creştere şi crearea de locuri de muncă
  • Educaţia tinerilor
  • Atitudinile faţă de UE
  • Procesele de europenizare
  • Politica de coeziune a UE
  • Managementul programelor şi proiectelor cu finanţare europeană

Conferinţa s-a bucurat de participarea a numeroşi reprezentanţi ai mediului academic şi de cecetare (SNSPA Bucureşti, ASE Bucureşti, Institute for European Studies Bruxelles), precum şi de intervenţiile vorbitorilor principali: Zofija MAZEJ KUKOVIC, fost membru al Parlamentului European, Slovenia, care a discutat despre impactul politicilor europene asupra antreprenoriatului şi Loredana RADU, Director, Centre for EU Communication Studies, a cărei prezentare s-a axat pe interdisciplinaritate în ştiinţele sociale.

În cadrul conferinţei, sesiunile de prezentări şi discuţii pe marginea acestora au avut loc în următoarele paneluri tematice: Conceptul de euroantreprenoriat, Euroantreprenoriat şi educaţie, Euroantreprenoriat şi dezvoltare organizaţională.

Legătura dintre Euroantreprenoriat şi comunicare a fost aprofundată în contextul meselor rotunde organizate în cele două zile de conferinţă: Opinia publică despre UE, respectiv Comunicare şi Euroantreprenioriat în UE: un punct de vedere de la Bruxelles.

Conferinţa a fost finanţată integral prin proiectul “EUROANTREPRENORIAT – calificări universitare pentru europenizarea societăţii româneşti”, Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/140578.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>