Apel pentru contribuţii: Conferinţa Internaţională “Communication and entrepreneurship in the European context” – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, 8-9iunie 2015

Nu rataţi deadline-ul de trimitere a propunerilor dvs.: 10 aprilie!

În contextual actual, atât antreprenoriatul, cât şi comunicarea devin doi factori cruciali în dezvoltarea mediului de afeceri şi în stimularea creşterii economice. Sub presiunea globalizării şi integrării, Uniunea Europeană nu are altă opţiune decât să stimuleze spiritul antreprenorial al cetăţenilor săi prin promovarea antreprenoriatului şi prin asigurarea contextului propice de dezvoltare.

Conferinţa are ca obiectiv găsirea de răspunsuri privind câteva teme fundamentale:

  • Comunicare şi inovare
  • Educaţie antreprenorială şi comunicare
  • Competitivitate, creştere şi crearea de lucuri de muncă
  • Educaţia tinerilor
  • Atitudinile faţă de UE
  • Procesele de europenizare
  • Politica de coeziune a UE
  • Managementul programelor şi proiectelor cu finanţare europeană

Temene limită:

10 aprilie 2015: trimiterea abstractului

20 aprilie 2015: acceptarea abstractului şi notificarea autorilor

30 iunie 2015: predarea articolului

Abstractele trebuie să aibă lungimea maximă de 500 de cuvinte, plus 3-5 cuvinte cheie şi trebuie să includă datele de contact şi afilierea instituţională a autorilor. Vă rugam, expediaţi abstractul la adresa: [email protected].

Lucrările selectate vor fi publicate în volumul conferinţei.

 

Nu se percepetaxă de participare! Conferinţa este finanţată integral prin proiectul cu finanţare europeană “EUROANTREPRENORIAT – calificări universitare pentru europenizarea societăţii româneşti”, Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/140578.

Contact

Elena Negrea-Busuioc, [email protected]