Masteratul de Comunicare și Guvernanță Europeană – calificare în afaceri europene pentru tinerii români

Facultatea de Comunicare și Relații Publice organizează în luna septembrie admiterea la programele masterale. În oferta facultății se regăsesc masterate atât în limba română cât și în limba engleză, la învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă.

Masteratul de Comunicare și Guvernanță (EU Communication and Governance) are o importantă componentă interdisciplinară, subsumată unora dintre obiectivele sale majore: familiarizarea studenților cu noțiuni-cheie din domeniul comunicării și guvernanței europene și formarea de competențe de cercetare și profesionale în domeniul afacerilor europene.

Masteratul, inclus în proiectul POSDRU/156/1.2/G/140578 ”EUROANTREPRENORIAT – Calificări universitare pentru europenizarea societății românești”, a fost dezvoltat, adăugându-i-se calificarea de expert afaceri europene și competențe din acest domeniu. Astfel, studenții înscriși la acest program masteral au posibilitatea de a fi pregătiți în domeniul euroantreprenoriatului.

 

Datele importante pentru persoanele interesate de înscrierea la acest masterat sunt:

Perioada de înscriere: 7-12 septembrie a.c
Perioada de susţinere a eseului: 16-18 septembrie a.c. conform unei planificări care va fi anunţată pe 15 septembrie a.c. la avizierul facultăţii şi pe site-ul FCRP.

 

PROBA DE CONCURS

Examenul pentru Master in European Communication and Governance constă în susţinerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea va fi redactată în limba engleză, va aborda una din temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta o serie de cerințe menționate pe site-ul Facultății de Comunicare și Relații Publice www.comunicare.ro

26