Master

Interested in Brussels? Then, go see the EU at work!
Fii student la Masteratul de EU Communication & Governance și ai ocazia să vezi cum funcționează Uniunea Europeană „la ea acasă”!

20 de studenți ai Masteratului de EU Communication & Governance pot beneficia, în semestrul al II-lea al anului universitar 2014-2015, de un stagiu de o săptămână la Institute for European Studies (Vrije Universiteit Brussels) din Bruxelles. Stagiul include atât cursuri despre instituțiile Uniunii, politicile europene sau procesele de decizie din cadrul UE, cât și vizite de lucru la Comisia Europeană, Parlamentul European sau Consiliul European. Stagiul este finanțat integral prin proiectul POSDRU „Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societății românești”, implementat de Facultatea de Comunicare și Relații Publice.

Programul de masterat, disponibil numai în limba engleză, contribuie la europenizarea sferei publice românești prin crearea a două seturi de competențe corelate. Primul set constă într-o bună cunoaștere și înțelegere a modului în care funcționează UE, inclusiv mecanismele decizionale, aspectele socio-economice și cadrul inter-instituțional, cu un accent deosebit pus pe procesele de construire a politicilor europene printr-un dialog constructiv cu deținătorii de interese cheie. Cel de-al doilea set de competențe vizează comunicarea înUE, înțeleasă ca politică menită să medieze relația dintre sfera publică europeană și sfera publică națională.

7 motive pentru a fi student la Master in EU Communication and Governance:

  • ai acces la un program de studiu european, singurul de acest tip din România și printre puținele din Europa Centrală și de Est
  • ajungi la Bruxelles, prin stagiul realizat la Institute for European Studies – VUB
    faci parte dintre primii absolvenți care dobândesc calificarea academică de ”expert afaceri europene”
  • intri în contact cu practicieni de la Bruxelles
    capeți un set de cunoștințe și abilități care te pregătesc pentru un job în context european (la Bruxelles sau oriunde în UE)
  • te poți implica într-o multitudine de proiecte și inițiative naționale și transnaționale
    ai acces la oportunitățile de studiu și dezvoltare academică într-un mediu internațional

 

Număr de locuri disponibile pentru sesiunea din septembrie 2014: 50 dintre care 35 finanțate de la bugetul de stat și 15 cu taxă.
Absolvenții acestui masterat vor face parte din prima promoție de experți în afaceri europene și vor putea urma cariere de succes în EU affairs, atât în administrația publică (guvern, ministere, agenții guvernamentale, instituții europene etc.), cât și în organizații private (agenții de comunicare, ONG-uri europene, mass-media, companii specializate în public affairs și lobby).

Pentru detalii și preînscriere asistată la programul de masterat, scrie un e-mail coordonatorului Masteratului de EU Communication & Governance, dr. Denisa Oprea, [email protected]

Click aici pentru alte informații despre admitere.


The Master’s program, available only in English, aims to explore the role played by European policies, in general, and the EU communication policy, in particular, in the social and cultural dynamics of the EU. Master in European Communication and Governance will contribute to the Europeanization of the Romanian public sphere by offering to sets of interconnected competences. The first set comprises an excellent knowledge and understanding of the functioning of the European Union, including decision-making process, socio-economic characteristics of the EU and the inter-institutional European framework, with a particular focus on the European policy-making process through a constructive dialogue with stakeholders. The second set includes the European communication seen as a policy designed to mediate the relationship between the European public sphere and the national public sphere. The key concepts used here come from sociology, communication, public relations and political science.
Graduates of this program may embark on successful careers in European affairs, both in public administration (European institutions, governmental agencies, ministries, etc.) and private sector (communication agencies, European NGOs, media agencies, public affairs and lobby companies).