Desfășurare serie de cursuri la Bruxelles în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/140578, EUROANTREPRENORIAT – Calificări universitare pentru europenizarea societății românești, decembrie 2014

Ultima serie de cursuri din cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/140578, EUROANTREPRENORIAT – Calificări universitare pentru europenizarea societății românești s-a desfășurat în perioada 8-12 decembrie, la Bruxelles. Pe lângă cele cinci zile de curs au fost organizate și vizite tematice la instituțiile europene abilitate.

Membri ai comisiilor sau structurilor de conducere din universitate sau facultăți, personal implicat în dezvoltarea și managementul calificărilor la nivel de uiversitate/facultate sau personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare sunt cele trei categorii de grup țintă, cadre didactice în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative care au participat la cursurile desfășurate la Bruxelles pe teme de comunicare, leadership și antreprenoriat european.

În cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/140578, EUROANTREPRENORIAT – Calificări universitare pentru europenizarea societății românești, Școala Națională de Studii Politice și Administrative lucrează în parteneriat cu Vrije Universiteit Brusseel. Astfel, activitățile din decembrie desfășurate la Bruxelles au avut loc la Vrije Universiteit Brussel, în cadrul Institutului pentru Studii Europene, cu scopul de a dezvolta și furniza programe de formare și perfecționare (inclusiv vizite tematice la instituțiile abilitate) în comunicare, leadership și antreprenoriat european.

dec1

dec2

dec3

dec4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>